• Ninh Thuận gọi vốn 2.500 tỷ cho dự án điện mặt trời

    Ninh Thuận gọi vốn 2.500 tỷ cho dự án điện mặt trời

    Nguồn tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho biết, Ninh Thuận đang gọi vốn đầu tư cho các dự án điện mặt trời trên diện tích khảo sát thuộc 6 huyện với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 120 triệu USD/dự án....