Hãy đến và cảm nhận sự khác biệt...từ ngày 10/4 đến 10/5

Nhân ngày lễ lớn 30/4&1/5,công ty TNHH NĂNG LƯỢNG XANH có chương trình khuyến mãi lớn như sau:

Tặng bồn nước lạnh NLX500lít khi mua máy nước nóng NĂNG LƯỢNG XANH dung tích từ 120lít đến 180lít

Tặng bồn nước lạnh NLX1000lít khi mua máy nươc nóng NĂNG LƯỢNG XANH dung tích 200lít trở lên