DONASUN500L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 1

Đơn giá: 32.000.000

Bảo hành: 5 năm