DONASUN3500L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 7

Đơn giá: 240.000.000

Bảo hành: 5 năm