DONASUN3000L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 6

Đơn giá: 190.000.000

Bảo hành: 5 năm