DONASUN2500L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 5

Đơn giá: 164.000.000

Bảo hành: 5 năm