DONASUN2000L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 4

Đơn giá: 113.000.000

Bảo hành: 5 năm