DONASUN1500L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 3

Đơn giá: 89.000.000

Bảo hành: 5 năm