DONASUN1000L

Số tấm thu nhiệt 50 ống/tấm: 2

Đơn giá: 48.000.000

Bảo hành: 5 năm